• Durada: 1 curs
Milà i Fontanals

Característiques:

Total d’hores de curs: 18
Presencial
Matèries obligatòries:
 • Comunicació en llengua catalana i llengua castellana: 5 hores (COM)
 • Llengua catalana: 2 hores
 • Llengua castellana: 2 hores
 • Estructures lingüístiques comunes a les dues llengües: 1 hora (s’avalua conjuntament amb llengua catalana)
 • Llengua anglesa: 3 hores (COM)
 • Ciències socials i ciutadania: 3 hores (SOC)
 • Tutoria i orientació: 1 hora (SOC)
 • Matemàtiques: 3 hores (CTE)
Matèries opcionals:
 • Tecnologia: 3 hores (CTE)
 • Accés directe als cicles de grau mitjà de formació professional inicial
 • Exempció de la part comuna de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny (però no de la part específica, que l'alumnat haurà de superar)
 • Exempció de la prova d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius de règim especial.
 • Poden accedir les persones que no tenen el títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent acadèmic i que l'any en què es matriculen del curs compleixen, com a mínim, 17 anys.