• Durada: 3 anys (180 ECTS)
 • Estudis: Grau universitari
Campus Universitari Igualada-UdL

Característiques:

Enginyeria i Informàtica
3 anys (180 ECTS)
Presencial
Formació dual
 • Disseny i desenvolupament de solucions tecnològiques interactives: aplicacions mòbils i aplicacions web.
 • Disseny, desenvolupament i implementació de sistemes d’informació empresarial.
 • Administrador d’infraestructures: xarxes, sistemes i bases de dades.
 • Assessoria i consultoria TIC.
 • Analista programador.
 • Disseny d’interacció i d’Experiència d’Usuari (UX).
 • Disseny i desenvolupament de productes digitals interactius.
 • Disseny d’interfícies.
 • Superar la prova d'accés a la universitat (PAU)
 • Si ets estudiant de cicle formatiu de grau superior pots accedir a la universitat sense fer cap prova d'accés. La teva nota d'admissió a la universitat serà l'obtinguda al cicle formatiu que has fet
 • Si tens més de 25 anys pots accedir a la universitat superant la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys