• Durada: 1 curs
 • Estudis: CFGM
Milà i Fontanals

Característiques:

1.400 hores (1 curs acadèmic). Formació en el centre de treball: 383 hores
Presencial
Pràctiques en institucions i empreses del sector sanitari
Amb aquesta titulació, estaràs capacitat per realitzar el teu treball tant en clíniques privades com en consultes mèdiques, residències de gent gran, centres balneoteràpia, assistència domiciliària, geriatria … No obstant això, també tindràs opcions en l’àmbit públic: hospitals, urgències, unitats especials (com l’UVI, UCI), departaments d’afers socials de Ministeris, Comunitats autònomes i ajuntaments
 • al batxillerat
 • a un cicle de grau superior de formació professional
 • al món laboral
 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM),
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys,
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.
 • Superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi han de tenir, com a mínim, 17 anys l'any en què es fa la prova.