• Durada: 2 cursos
 • Estudis: CFGS
Milà i Fontanals

Característiques:

2.000 hores (2 cursos acadèmics) Hores d’estada a l’empresa: 1.000 hores.
Presencial
Formació Dual
 • Tècnic o tècnica superior en higiene bucodental
 • Tècnic o tècnica especialista higienista dental
 • Higienista bucodental
 • Eeducador o educadora en salut bucodental
 • a qualsevol estudi universitari oficial de grau
 • al món laboral
 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent,
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys,
 • Les persones que no compleixen cap dels requisits anteriors han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.